Ændring af Råstofloven

Den 1. januar 2020 trådte lov om ændring af Råstofloven (‘ændringslov’) i kraft. Ændringsloven medfører i hovedtræk tre ændringer til Grønlands overordnede råstoflovgivning. Alle tre ændringer vedrører ansøgning om en udnyttelsestilladelse og/eller vilkårene efter en aktiv udnyttelsestilladelse. Formålet med ændringsloven er at lette overgangen fra efterforskning til udnyttelse.

1) “Kommercielt udnyttelige forekomster”
Ændringsloven fjerner kravet om, at ansøgeren – som betingelse for meddelelse af en udnyttelsestilladelse – skal afgrænse “kommercielt udnyttelige forekomster”. Med denne ændring anerkender Naalakkersuisut det forhold, at det er investorerne og långiverne, og ikke Naalakkersuisut, der er ansvarlige for et projekts rentabilitet.

2) Forundersøgelse og efterforskning efter en udnyttelsestilladelse
Det følger af ændringsloven, at et selskab med en udnyttelsestilladelse, og kun dette selskab, kan udføre aktiviteter vedrørende forundersøgelse og efterforskning inden for området omfattet af udnyttelsestilladelsen.

3) Tidsfrister i henhold til udnyttelsestilladelser
Det følger af ændringsloven, at Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår om, at en udnyttelsestilladelse bortfalder eller kan tilbagekaldes, hvis fastsatte tidsfrister ikke overholdes.

Relevante dokumenter og oplysninger:
Råstofloven
Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019
Bemærkninger til Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019

Har du spørgsmål vedrørende ændringsloven, er du meget velkommen til at kontakte os direkte på [email protected].

Recommended Posts