Publicering af diamant-datapakke

Mineralmyndighedens Afdeling for Geologi har hermed den store glæde, at kunne offentliggøre publiceringen og lanceringen af Grønlands nye diamant-efterforskningspakke.

Grønland har været vidne til en væsentlig diamantefterforskning, men er fortsat massivt underudforsket. Grønlands seneste samling af diamantdata er fra 2004. Siden da er der dog foretaget en hel del efterforskning, som har affødt en stor mængde nye efterforskningsdata. Den nye samling af diamantdata, som dækker hele Grønland, er dobbelt så stor som den mængde data, der hidtil har været til rådighed. Derudover er der i de seneste 15 år gjort nye fund i Grønland af verdensomspændende betydning, som indgår i det nye produkt.

Den nye samling af efterforskningsdata for diamanter samler offentligt tilgængelige og opdaterede historiske diamantefterforskningsdata samt prøvedata fra hele Grønland.  Datasamlingen er koncentreret omkring områder med diamantrelevante faste og løse bjergarter, samt den fysiske prøveudtagning og resultaterne af den geokemiske undersøgelse af disse bjergartsprøver. Samlingen indeholder mere end 24.000 prøveudtagningssteder, hvoraf mere end 10.000 af disse indeholder diamantindikatorer. Ud over disse prøveudtagningssteder indeholder datasamlingen mere end 121.000 mineralkemiske analyser, og en detaljeret beskrivelse af mere end 1.000 diamanter. Databasen indeholder desuden 3.000 fastfjeldslokaliteter med kimberlit, ultramafisk lamprofyr, karbonatit og lamproitter, i nogle tilfælde med polygoner og polylinjer over blotningerne, og geokronologiske data. Datasamlingen indeholder geofysiske data samt fjernmålingsdata ved henvisning til andre kilder. Data præsenteres i ubearbejdet form og spatialt som ArcMap- og QGIS-projekter og som MapInfo-filer, samt i form af prøve- og analytiske databaser, og som diamant-relevante efterforsknings- og undersøgelsesrapporter.

Datapakken er bestilt og finansieret af Mineralmyndighedens Afdeling for Geologi, og udarbejdet af Mark T. Hutchison fra Trigon GeoServices. Hvis du ønsker adgang til datapakken, kan du sende en mail til [email protected], hvorefter vi sender pakken til dig i en ftp-mappe. Den gratis datapakke er i tråd med Mineralmyndighedens politik om at udgive gratis efterforskningsrelevante geovidenskabelige data af høj kvalitet.

Datapakken understreger det faktum, at Grønland har et stort diamantpotentiale. Med denne samling af diamantdata tilstræber Mineralmyndigheden, at skabe interesse for og at støtte op om efterforskningen af diamanter i Grønland.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll til toppen