Råstofloven

Råstofloven er rammelovgivningen for alle aktiviteter forbundet med efterforskning og udnyttelse af råstoffer (Bemærkninger til råstofloven).

Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) trådte i kraft den 1. januar 2010. Loven er gældende med følgende ændringer:

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012

Inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. juni 2015

Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016

Inatsisartutlov nr. 16 af 27. november 2018

Inatsisartutlov nr. 39 af 28. november 2019 (Bemærkninger)

I Grønland kan private ikke eje jord, alle rettigheder til brug af landområder administreres af Grønlands Selvstyre. Grønlands Selvstyre kan således tildele rettigheder til flere forskellige lovlige aktiviteter i det samme område. Se venligst dette dokument for yderligere information.

Loven har til formål at fungere som rammelovgivning, der fastlægger de generelle principper for myndighedsbehandling i forbindelse med råstofaktiviteter. Derudover bemyndiger loven Grønlands Selvstyre til at fastsætte bestemmelser i bekendtgørelser, standardvilkår i tilladelser samt specifikke tilladelsesvilkår. Loven tilsigter at sikre, at aktiviteter i henhold til loven udføres forsvarligt under hensyntagen til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse, samfundsmæssig bæredygtighed og med sikkerhed for, at alle aktiviteter udføres i overensstemmelse med anerkendt god international praksis under tilsvarende forhold.

Grønlands Selvstyre og rettighedshavere er ligeledes underlagt følgende love og regler, der gælder for råstofefterforskning og -udnyttelse i Grønland:

For de officielle og juridisk bindende love henvises til de officielle juridiske dokumenter på grønlandsk eller dansk på www.lovgivning.gl.

Scroll til toppen