Rapportering

Alle rettighedshavere er forpligtet til at indsende følgende rapporter til Råstofstyrelsen:

Feltrapport

En måned efter feltaktiviteternes afslutning.

Feltrapport

Energiforbrugsrapport

En måned efter feltaktiviteternes afslutning.

Energiforbrugsrapport

GEOLOGISK RAPPORT OG ALLE RÅ OG BEHANDLEDE EFTERFORSKNINGSDATA (HERUNDER GEOKEMISKE OG GEOFYSISKE DATA)

Regnskabsopgørelse

Senest den 1. april i året efter udgifternes afholdelse.

Regnskabsopgørelse

Vejledning til regnskabsskabelon

Retningslinjer for revisorer

Særlig rapportering

Efter afslutning af rapporteringen

Særlig rapportering

 

RAPPORTERING VEDRØRENDE HÆNDELSER OG ULYKKER

Snarest muligt.

Scroll til toppen