Skip to content

Ansøgninger

Ansøgningsprocedure

En ansøger til en småskalatilladelse kan vælge at ansøge om en småskalatilladelse med eneret eller uden eneret. For at ansøge om en småskalatilladelse og relaterede aktiviteter skal ansøgeren:

  1. Udfylde det relevante ansøgningsskema og anføre, hvilket område ansøgeren ønsker at få meddelt tilladelse til
  2. Vedlægge de dokumenter, der er anført i ansøgningsskemaet
  3. Betale ansøgningsgebyr på kr. 1.000 for en småskalatilladelse med eneret og kr. 500 for en småskalatilladelse uden eneret

Indsende/aflevere ansøgningsskema og dokumenter til Råstofstyrelsen:

[email protected] eller
Imaneq 1A 201,
Postboks 930
3900 Nuuk
Att: Råstofstyrelsen