Ansøgninger

Ansøgningsprocedure

En ansøger til en småskalatilladelse kan vælge at ansøge om en småskalatilladelse med eneret eller uden eneret. For at ansøge om en småskalatilladelse og relaterede aktiviteter skal ansøgeren:

  1. Udfylde det relevante ansøgningsskema og anføre, hvilket område ansøgeren ønsker at få meddelt tilladelse til
  2. Vedlægge de dokumenter, der er anført i ansøgningsskemaet
  3. Betale ansøgningsgebyr på kr. 1.000 for en småskalatilladelse med eneret og kr. 500 for en småskalatilladelse uden eneret

Indsende/aflevere ansøgningsskema og dokumenter til Råstofstyrelsen:

MLSA@nanoq.gl eller
Imaneq 1A 201,
Postboks 930
3900 Nuuk
Att: Råstofstyrelsen

Scroll til toppen