Sådan får du en udnyttelsestilladelse

Trin for at få en udnyttelsestilladelse

Kommissorium for VVM og VSB

Efter konsultation hos de pågældende departementer (for VVM er det Miljøstyrelsen for Råstofområdet, og for VSB er det Departementet for Råstoffer) indsendes et Kommissorium på tre sprog (engelsk, dansk og grønlandsk) til Grønlands mineralmyndighed.

Forhøring i 35 dage

Kommissoriet for både VVM og VSB offentliggøres på Selvstyrets høringsportal i 35 dage med henblik på modtagelse af høringssvar. I slutningen af denne periode udarbejder rettighedshaveren en hvidbog på de tre sprog, der forholder sig til alle modtagne svar, samt reviderer og indsender et endeligt kommissorium.

VVM og VSB indsendes

Efter konsultation hos de pågældende departementer indsendes udkast til VVM og VSB på tre sprog til Grønlands mineralmyndighed. Se venligst vejledningen for udarbejdelse af Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB).

Offentlige høringer og høringsmøder mindst 8 uger

Udkastet til VVM og VSB offentliggøres på Selvstyrets høringsportal i mindst 8 uger. I denne periode afholdes offentlige høringsmøder i relevante byer og bygder. Ved høringsperiodens afslutning udarbejder rettighedshaveren en hvidbog på de tre sprog, der forholder sig til alle modtagne svar, samt reviderer VVM’en og VSB’en. Efter konsultation med myndighederne indsendes en endelig VVM og VSB til Grønlands mineralmyndighed.

Forhandlinger om trepartsaftale (IBA)

Rettighedshaveren forhandler IBA’en på plads med Selvstyret og de(n) relevante kommune(r). Yderligere oplysninger om denne trepartsaftale findes under Trepartsaftale (IBA).

Udarbejdelse af udnyttelsestilladelse

Grønlands mineralmyndighed udarbejder udnyttelsestilladelsen, som angiver de overordnede rammer for tilladelsen. Yderligere oplysninger om dette dokument findes under Udnyttelsestilladelse (§ 16).

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB)

Undersøgelse af sejladssikkerhed (NSI-rapport) (NSI)

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) (VVM)

Scroll til toppen