Rapportering

Rapportering i forhold til udnyttelsesaktiviteter er beskrevet i tilladelsesteksten (§16), udnyttelsesplanen (§19), nedlukningsplanen (§43) og i de konkrete aktivitetsgodkendelser (§86).

Kravene omfatter rapportering om:

  • Økonomiske forhold
  • Skat
  • Økonomisk sikkerhed
  • Geologi
  • Driften af minen
  • Hændelser og ulykker
Scroll til toppen