Udnyttelses- (§19) og nedlukningsplan (§43)

Indledende trin før opstart af

Indlevering af udnyttelses- og nedlukningsplan

Efter meddelelse af en udnyttelsestilladelse og i samråd med Råstofstyrelsen skal rettighedshaveren indsende en plan til Grønlands Mineralmyndighed, som beskriver de planlagte udnyttelsesaktiviteter og en plan for nedlukning af minen. Ansøgningen, bedre kendt under navnet udnyttelsesplanen (§19) og nedlukningsplanen (§43), kræver godkendelse af Naalakkersuisut.

Udnyttelsesplan

Udnyttelsesplanen er en overordnet plan, der indeholder en beskrivelse af udnyttelsen af mineralforekomsten, herunder en beskrivelse af infrastruktur, geologi, miljø, skattemæssige og samfundsøkonomiske forhold samt arbejdsmiljø.

Nedlukningsplan

Nedlukningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af, hvordan udstyr og anlæg så som bygninger og øvrige tekniske anlæg bortfjernes. Nedlukningsplanen skal ligeledes indeholde en plan for genoprettelse af natur- og miljøforhold. Nedlukningsplanen skal endvidere indeholde en angivelse af nedlukningsomkostninger fordelt på hver enkelt post. Nedlukningsomkostningerne skal være omkostningerne i et worst case-scenario og må ikke angive skrotværdien eller værdien af udstyr.

Nedlukningsplanen skal ligeledes indeholde dokumentation for de miljømæssige og økonomiske aspekter ved nedlukningen.

Indlevering af konkrete planer for aktiviteter

Rettighedshaveren må ikke påbegynde aktiviteter af nogen art, førend denne har indsendt en ansøgning vedrørende de konkrete planer for aktiviteter (§86) til Grønlands Mineralmyndighed. De konkrete planer skal omfatte alle former for udnyttelsesaktiviteter, som rettighedshaveren planlægger at udføre, og skal ajourføres hver gang, der sker ændringer heri.

Tekniske standardvilkår for bygge- og anlægsarbejder

Ansøgningen til Grønlands Mineralmyndighed skal indeholde tekniske tegninger, herunder:

  • Plantegninger
  • Indretningsplaner
  • Grundplaner, facadetegninger
  • Tværsnit
  • Detailtegninger
Ansøgningen skal ligeledes indeholde dokumentation for:
  • Miljøplan
  • Økonomisk sikkerhed
  • Sprængstoffer
  • Indberetningskrav
Scroll til toppen