Skatter og afgifter (royalty)

Skat

Type
Beløb
Selskabsskat
25%
Udbytteskat
36%

Udbytte er fradragsberettiget, hvorved selskabsskat og udbytteskat tilsammen udgør 36 %

Personskat

Lokation
Hvor
Beløb
Bopæl i Grønland:
Kommune Kujalleq
44%
Kommuneqarfik Sermersooq
42%
Qeqqata Kommunia
42%
Kommune Qeqertalik
44%
Avannaata Kommunia
44%
Fast bopæl uden for Grønland:
Ansatte i råstofsektoren uden skattepligt til Grønland i de seneste 6 måneder:
Generelt en proportionalbeskatning uden fradrag.
35%
Arbejdsgivers forpligtelser:
Betaling af arbejdsmarkedsbidrag af bruttoløn
0,9%
Skattemæssigt underskud

Selskaber med tilladelse til efterforskning eller udnyttelse af råstoffer kan fremføre skattemæssige underskud uden tidsbegrænsning. Fremførte skattemæssige underskud kan maksimeres i henhold til bestemmelser om ejerskifte. Skattemæssige underskud kan ikke tilbageføres.

Klik Her
Moms

Grønland har ikke noget momssystem

Klik Her
Importafgifter

Importafgifter pålægges motorkøretøjer, kødprodukter, alkohol, cigaretter mv., men ikke specifikke motorkøretøjer til brug i råstofsektoren. Importafgifter er generelt ikke refunderbare.

Klik Her
Forrige
Næste

Skattemæssigt fradrag for afskrivninger

Type
Effekt
Beløb
Bygninger
Lineær metode
Op til 5%
Skibe og fly
Lineær metode
Op til 10%
Erhvervet råstoftilladelse
Lineær metode
25% hvert år i 4 år (*a)
Driftsmateriel
Saldoafskrivning
Op til 30%
Driftsmateriel
Anskaffelsesomkostninger under kr. 50.000.
Op til 100%
Anskaffelsesomkostninger under kr. 100.000. (*b)
Op til 100%

*a Hvis tilladelsesperioden på købstidspunktet er kortere end 4 år, udgør det skattemæssige fradrag for afskrivninger købesummen fordelt ligeligt over den resterende tilladelsesperiode

*b Gælder alene for personer, der har indtægter fra uafhængige erhvervsaktiviteter

Royalty på mineraler

Mineral
Type
Beløb
Mineraler bortset fra sjældne jordarter, uran og smykkesten
Omsætningsroyalty
2.5%
Sjældne jordarter (*c)
Omsætningsroyalty
5.0%
Uran (*d)
Omsætningsroyalty
5.0%
Smykkesten
Omsætningsroyalty
5.5%
Overskudsbaseret royalty – når overskudsgraden overstiger 40%
15.0%

*c Selskabsskat og udbytteskat kan modregnes i omsætningsroyalty
*d Selskabsskat og udbytteskat kan ikke modregnes i omsætningsroyalty
*e Selskabsskat og udbytteskat kan ikke modregnes i omsætningsroyalty eller overskudsbaseret royalty

Scroll til toppen