Akileraarutit akitsuutillu (royalty)

Akileraarutit

Suussuseq
Aningaasartat
Ingerlatseqatigiiffinnut akileraarutit
25%
Iluanaarutinut akileraarutit
36%

Iluanaarutit ilanngaatigineqarsinnaatitaapput, taamaalilluni ingerlatseqatigiiffinnut aamma iluanaarutinut akileraarutit katillugit 36 %-iullutik

Inunnut akileraarutit

Sumiiffigisaq
Sumi
Aningaasartat
Kalaallit Nunaanni najugaqarneq:
Kommune Kujalleq
44%
Kommuneqarfik Sermersooq
42%
Qeqqata Kommunia
42%
Kommune Qeqertalik
44%
Avannaata Kommunia
44%
Kalaallit Nunaata avataani aalajangersimasumik najugaqarneq:
Qaammatini kingullerni arfinilinni, Kalaallit Nunaannut akileraaruteqarnissamut pisinnaatitaaffeqaratik, aatsitassarsiortoqarfimmi atorfillit:
Tamatigoortutut ilanngaateqanngitsumik proportionalskatimik akileraartitsineq.
35%
Sulisitsisup pisussaaffigisai:
Tamakkiisumik aningaasarsianit suliffissaarunnermi ikiorsiissutinik akiliuteqarneq
0,9%
Akileraaruteqarnermut tunngatillugu amigartoorneq

Aatsitassanik ujaasinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissuteqarlutik ingerlatseqatigiiffiit piffissamik killiligaanngitsunik akileraaruteqarnermut tunngatillugu amigartoorutinik saqqummiussisinnaapput. Akileraaruteqarnermut tunngatillugu amigartoorutinik saqqummiussat piginnittut taarserneri pillugit aalajangersakkat najoqqutaralugit annertunerpaanngortinneqarsinnaapput. Akileraaruteqarnermut tunngatillugu amigartoorutit uterteqqinneqarsinnaanngillat.

Una tooruk
Momsi

Kalaallit Nunaat momseqarnermut aaqqissuussiveqanngilaq

Una tooruk
Nunamut eqqussinermut akitsuutit

Nunamut eqqussinermut akitsuuserneqassapput angallatit motoorillit, neqinik tunisassiat, imigassat aalakoornartullit, cigaretsit il.il., aatsitassarsiorfimmili atugassat angallatit motoorillit aalajangersimasut ilanngunnagit. Nunamut eqqussinermut akitsuutit tamatigoortutut uterteqqinneqarsinnaanngillat.

Una tooruk
Siulia
Next

Nalikillisitsinernut tunngatillugu akileraaruteqarnermut tunngasutigut ilanngaatit

Suussuseq
Sunniut
Aningaasartat
Illuliat
Kipisitaanngitsumik periuseq
5%-it tikillugit
Umiarsuit timmisartullu
Kipisitaanngitsumik periuseq
10%-it tikillugit
Aatsitassarsiornermut akuersissut pissarsiaq
Kipisitaanngitsumik periuseq
Ukiuni sisamani ukiut tamaasa 25% (*a)
Ingerlatsinermut atortorissaarutit
Naatsorsuutit killiffianik nalikilliliineq
30%-it tikillugit
Ingerlatsinermut atortorissaarutit
Koruunit 50.000-it inorlugit pisiarisanut aningaasartuutit
30%-it TIKILLUGIT
Koruunit 100.000-it inorlugit pisiarisanut aningaasartuutit. (*b)
30%-it TIKILLUGIT

*a Pisiaqarfiup nalaani akuersissuteqarnermut piffissaq ukiunit sisamanit sivikinnerussappat, akuersissuteqarfiup nalaata sinneranut, assigiimmik agguataarlugu pisiarisat akiinik nalikilliliinernut, akileraaruteqarnermut tunngasutut ilanngaataassaaq

*b Taamaallaat pituttugaanngitsutut inuussutissarsiorfimmi suliarisaqarnermit isertitaqartunut inunnut tunngavoq

Aatsitassanut royalty

Royalty
Suussuseq
Aningaasartat
Aatsitassat, pinnagit aatsitassat qaqutigoortut, urani, ujaqqallu erlinnartut
Kaaviiaartitanut royalty
2.5%
REE (*c)
Kaaviiaartitanut royalty
5.0%
Urani (*d)
Kaaviiaartitanut royalty
5.0%
Ædelsten
Kaaviiaartitanut royalty
5.5%
Sinneqartoorutinik tunngaveqartutut royalty – sinneqartooruteqarneq 40 %-inik qaangiippat
15.0%

*c Ingerlatseqatigiiffimmut akileraarutit iluanaaruteqarnermullu akileraarutit kaaviiaartitanut royaltymi ilanngaataasinnaapput
*d Ingerlatseqatigiiffimmut akileraarutit iluanaaruteqarnermullu akileraarutit kaaviiaartitanut royaltymi ilanngaataasinnaanngillat
*e Ingerlatseqatigiiffimmut akileraarutit iluanaaruteqarnermullu akileraarutit kaaviiaartitanut royaltymi imaluunniit sinneqartoorutinik tunngaveqartutu royaltymi ilanngaataasinnaanngillat

Scroll to Top