Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene til orientering og gives af Departementet for Råstoffer. Vi bestræber os på løbende at opdatere oplysningerne og sikre, at de er korrekte, men garanterer på ingen måde, at oplysningerne er fuldstændige, korrekte, pålidelige, egnede eller tilgængelige til ethvert formål for så vidt angår hjemmesiden eller de oplysninger, produkter, serviceydelser eller tilhørende grafik, der findes på hjemmesiden. Hvis du handler eller undlader at handle i tillid til disse oplysninger, sker det således for egen risiko.
Vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for eventuelle tab eller skader, herunder, men ikke begrænset til, indirekte tab eller følgeskader, eller for tab eller skader af enhver art, der skyldes data- eller avancetab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.
På denne hjemmeside kan du få adgang til andre hjemmesider, som Departementet for Råstoffer ikke har kontrol over. Vi har ingen indflydelse på sådanne hjemmesiders karakter, indhold eller tilgængelighed. Hvis denne hjemmeside indeholder links, betyder det ikke, at vi anbefaler de hjemmesider, der linkes til, eller støtter de synspunkter, der udtrykkes på sådanne hjemmesider.
Vi gør vores bedste for, at hjemmesiden er tilgængelig og fungerer uden problemer. Departementet for Råstoffer kan dog ikke drages til ansvar, hvis hjemmesiden midlertidigt er ude af drift på grund af tekniske forhold, som vi ikke er herre over.

Scroll til toppen