Sandsugning

Sandsugning af sand og grus

Råstofstyrelsen er den ansvarlige myndighed for sandsugning af sand og grus i Grønland, mens det er Naalakkersuisut der godkender ansøgninger om sandsugning.

Standardvilkår for indvinding af havbundsmaterialer

Brug ansøgningsskemaet nedenfor for at ansøge om at suge sand:

Der er en lang tradition for sandsugning i Grønland, men det er mest for den lokale industri. Diagrammet viser de rapporterede mængder af sand og grus der suges pr. år.

Amount of sand and gravel dredged per year*

* Kun rapporterede mængder er vist

Scroll til toppen