Oplysninger om eksport

Hvis man ønsker at eksportere sten eller mineraler fra Grønland, henledes opmærksomheden på de gældende regler.

Det er ikke nødvendigt med en eksportgodkendelse, når:

 • stenene eller mineralerne er købt i en butik, hos en lokal kunsthåndværker el. lign. eller indehaver af en småskalatilladelse, og hvis der kan forevises en kvittering for købet.

Hvis stenene eller mineralerne ikke er købt, og der ikke kan forevises en kvittering som dokumentation for købet, kræves en eksportgodkendelse. Dette gælder uanset stenenes eller mineralernes værdi.

Bemærk venligst, at kun personer med fast bopæl i Grønland må indsamle sten/mineraler.

Ansøgning om eksportgodkendelse

Der skal ansøges om godkendelse for hver forsendelse, der skal eksporteres ud af Grønland. I denne forbindelse udfyldes nedenstående ansøgningsskema til afgivelse af de nedenfor anførte oplysninger. Råstofstyrelsen kan træffe beslutning om at fritage ansøger fra nedenstående krav, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

Ansøgningsskemaet sendes til:

mlsa@nanoq.gl

Ansøgningen behandles af Råstofstyrelsen inden for 3-4 hverdage.

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Overordnet beskrivelse af de sten/mineraler, der skal eksporteres (type mineral)
 • Brug den relevante varekode fra eVITA (den danske Skattestyrelses online-portal)
 • Stenens/mineralets kvalitet (smykkesten eller ej)
 • Stenens/mineralets kvantitet. Som udgangspunkt anføres den anslåede nettovægt. En anden relevant kvantitetsangivelse for ædelsten ville være nettovolumen eller karat.
 • Stenens/mineralets værdi. Den anslåede værdi anføres så nøjagtigt som muligt. Råstofstyrelsen kan som et vilkår for eksportgodkendelsen beslutte, at ansøger skal anslå værdien på en bestemt måde, eller at værdien skal fastsættes eller anslås på en bestemt måde (fx ved uafhængig tredjemand).
 • Identifikationsoplysninger vedrørende eksporten (fx for en forsendelse).

Farvefotos af god kvalitet med måleskala for stenene/mineralerne.

Kort over findested og -område, områdekoordinater og fotos af findested og -område.

Navn og adresse på personer, som har fundet eller udvundet sten/mineraler, hvis ansøger ikke har været alene om at finde stenene/mineralerne.

Navn og adresse på den, der har forarbejdet stenene/mineralerne, hvis ansøger ikke har været alene om at forarbejde disse.

Scroll til toppen