Skip to content

Organisationsstruktur

Grønlands Råstofmyndighed er en samlebetegnelse for de myndigheder under Grønlands Selvstyre, som er ansvarlige for alle forhold vedrørende efterforskning efter råstoffer og minedrift i Grønland.

NAALAKKERSUISUT

RÅSTOFSTYRELSEN

DEPARTEMENTET FOR RÅSTOFFER 

DEPARTEMENTET FOR NATUR OG MILJØ

MILJØSTYRELSEN FOR RÅSTOFOMRÅDET

Licensafdelingen

Afdelingen for Teknik og Tilsyn

Geologiafdelingen

Staben

Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner

Råstofstyrelsen under Departementet står for hele den administrative sagsbehandling af tilladelser, råstofaktiviteter og sikkerhedsforhold i relation til tilladelser, herunder tilsyn og inspektionsbesøg. Rettighedshavere og andre, der er omfattet af råstofloven, kommunikerer med Råstofstyrelsen og modtager alle meddelelser, dokumenter og beslutninger fra Råstofstyrelsen.

Departementet for Råstoffer er ansvarlig for strategien og politikken på området og for de juridiske aspekter vedrørende råstoffer i Grønland. Departementet er også ansvarlig for alle samfundsøkonomiske aspekter af råstoffer, herunder vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og trepartsaftaler (IBA). Departementets Afdeling for Geologi rådgiver om geologiske forhold i forbindelse med ansøgninger om tilladelse og vejledninger, leverer nye geovidenskabelige data og arbejder for at fremme Grønlands råstoffer internationalt.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet under Departementet for Natur og Miljø er den administrative myndighed, som har ansvaret for miljøforhold vedrørende råstof- og kulbrinteaktiviteter, herunder for miljø- og naturbeskyttelse, miljøerstatningsansvar og vurderinger af virkninger på miljøet.

Kontakt: eamra@nanoq.gl