Organisationsstruktur

Mineralmyndigheden er en samlebetegnelse for de myndigheder under Grønlands Selvstyre, som er ansvarlige for alle forhold vedrørende efterforskning efter råstoffer og minedrift i Grønland.

Mineralmyndighedens virke er underlagt Råstofloven og Grønlands Mineralstrategi 2020-2024.

 • Naalakkersuisut

  • Departementet for Råstoffer

   • Råstofstyrelsen
    • Licensafdelingen
    • Afdelingen for Teknik og Tilsyn
   • Afdelingen for Geologi
   • Staben
   • Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktion
  • Departementet for Forskning og Miljø

   • Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Råstofstyrelsen under Departementet står for hele den administrative sagsbehandling af tilladelser, råstofaktiviteter og sikkerhedsforhold i relation til tilladelser, herunder tilsyn og inspektionsbesøg. Rettighedshavere og andre, der er omfattet af råstofloven, kommunikerer med Råstofstyrelsen og modtager alle meddelelser, dokumenter og beslutninger fra Råstofstyrelsen.

Departementet for Råstoffer er ansvarlig for strategien og politikken på området og for de juridiske aspekter vedrørende råstoffer i Grønland. Departementet er også ansvarlig for alle samfundsøkonomiske aspekter af råstoffer, herunder vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og samarbejdsaftaler (IBA). Departementets Afdeling for Geologi rådgiver om geologiske forhold i forbindelse med ansøgninger om tilladelse og vejledninger, leverer nye geovidenskabelige data og arbejder for at fremme Grønlands råstoffer internationalt.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet under Departementet for Forskning og Miljø er den administrative myndighed, som har ansvaret for miljøforhold vedrørende råstof- og kulbrinteaktiviteter, herunder for miljø- og naturbeskyttelse, miljøerstatningsansvar og vurderinger af virkninger på miljøet.

Kontakt: eamra@nanoq.gl

Scroll til toppen