Skip to content

Samarbejdsaftalen (IBA)

Samarbejdsaftalen (IBA) forhandles med udgangspunkt i Vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB’en).

IBA'en forhandles mellem:

Råstofselskabet (ansøger)

Den eller de kommuner, som i henhold til VSB’en vil blive berørt af råstofaktiviteterne

Grønlands Selvstyre

Forhandlingen af IBA’en begynder ved afslutningen af den 8 uger lange offentlige høring af udkastet til VSB’en.

IBA’en regulerer de sociale påvirkninger, som udnyttelsestilladelsen medfører, når denne er meddelt. IBA’en er opdelt i to dele: en generel del og en projektspecifik del (bilagene).

IBA'ens generelle del

IBA’ens generelle del er ikke til forhandling og fastlægger de overordnede mål for aftalen. Den fastlægger, hvordan parternes samarbejde tilrettelægges, og hvilke områder der vil være omfattet.

IBA'ens projektspecifikke del: bilagene

Den projektspecifikke del af IBA’en består af et sæt bilag, der regulerer de konkrete påvirkninger og fordele, der er forbundet med råstofprojektet.

Typisk dækker bilagene forhold såsom:

  • Råstofaktiviteter i Grønland (herunder forarbejdning af råstoffer)
  • Grønlandsk arbejdskraft
  • Undervisning og uddannelse
  • Grønlandske virksomheder
  • Tilsyns- og evalueringsplan

Bilagene angiver parternes resultatmål for næste år såsom brug af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder. Disse mål forhandles med udgangspunkt i VSB’en, men håndhæves alene i IBA’ens bilag.

Based on annually monitoring and evaluation of the project’s performance, the commitments in the appendices can be updated from year to year per agreement between the IBA parties. The appendices are therefore dynamic working documents containing concrete and realistic commitments regarding the use of Greenlandic workers and enterprises. The Licensee and the subcontractors must live up to these commitments each year. The annual monitoring of the performance and possible updating of the commitments in the appendices ensure that the project evolves in accordance with the latest economic development of Greenland (e.g. labour force, labour market, industry structure etc.).

You can find more information in the SIA guidelines.

Aktive IBA

Selskab
Projekt
Link til IBA
Greenland Ruby A/S
Appaluttoq
IBA 2014/01
Hudson Greenland A/S
Naajat
IBA 2015/01
Ironbark A/S
Citronen Fjord
IBA 2016/01