Samarbejdsaftalen (IBA)

Samarbejdsaftalen (IBA) forhandles med udgangspunkt i Vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB’en).

IBA'en forhandles mellem:

Råstofselskabet (ansøger)

Den eller de kommuner, som i henhold til VSB’en vil blive berørt af råstofaktiviteterne

Grønlands Selvstyre

Forhandlingen af IBA’en begynder ved afslutningen af den 8 uger lange offentlige høring af udkastet til VSB’en.

IBA’en regulerer de sociale påvirkninger, som udnyttelsestilladelsen medfører, når denne er meddelt. IBA’en er opdelt i to dele: en generel del og en projektspecifik del (bilagene).

IBA'ens generelle del

IBA’ens generelle del er ikke til forhandling og fastlægger de overordnede mål for aftalen. Den fastlægger, hvordan parternes samarbejde tilrettelægges, og hvilke områder der vil være omfattet.

IBA'ens projektspecifikke del: bilagene

Den projektspecifikke del af IBA’en består af et sæt bilag, der regulerer de konkrete påvirkninger og fordele, der er forbundet med råstofprojektet.

Typisk dækker bilagene forhold såsom:

  • Råstofaktiviteter i Grønland (herunder forarbejdning af råstoffer)
  • Grønlandsk arbejdskraft
  • Undervisning og uddannelse
  • Grønlandske virksomheder
  • Tilsyns- og evalueringsplan

Bilagene angiver parternes resultatmål for næste år såsom brug af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder. Disse mål forhandles med udgangspunkt i VSB’en, men håndhæves alene i IBA’ens bilag.

Forpligtelserne i bilagene kan på baggrund af årligt tilsyn og evaluering af projektets resultater opdateres fra år til år efter aftale mellem IBA’ens parter. Bilagene er således dynamiske arbejdsdokumenter, som indeholder konkrete og realistiske forpligtelser vedrørende brug af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder. Rettighedshaveren og underleverandørerne skal overholde disse forpligtelser hvert år. Med det årlige tilsyn med resultater og evt. opdatering af forpligtelserne i bilagene sikres det, at projektet udvikler sig i takt med den seneste økonomiske udvikling i Grønland (fx i forhold til arbejdskraft, arbejdsmarked, branchestruktur mv.).

For yderligere oplysninger, se VSB-vejledningen.

Aktive IBA

Selskab
Projekt
Link til IBA
Greenland Ruby A/S
Rubinmine – Aappaluttoq
IBA 2014/01
Hudson Greenland A/S
Anorthositmine – Qaqortorsuaq (White Mountain)
IBA 2015/01
Ironbark A/S
Bly- og zinkmine – Citronen Fjord
IBA 2016/01
TANBREEZ Mining Greenland A/S
Eudialyte, REE – Killavaat Alannguat
IBA 2020/54
Dundas Titanium A/S
Tunge mineraler – Steensby Land
IBA 2021/08
Scroll til toppen