Standardvilkår

Ansøgningsprocedurerne og standardvilkårene gælder for alle efterforsknings- og forundersøgelsestilladelser i Grønland.

Reglerne, kravene og vilkårene i relation til udnyttelsestilladelser er beskrevet i de specifikke tilladelsesvilkår. I Ansøgningsprocedurer og standardvilkår for efterforskningstilladelser og forundersøgelsestilladelser i Grønland indgår dog vilkår vedrørende overgangen fra efterforskning til udnyttelse samt skattemodellen ved udnyttelse.

Efter Landstingsvalget i 2013 meddelte Naalakkersuisut, at det ønskede en ny skattemodel for udnyttelsestilladelser. Grønlands Selvstyre har i konsekvens heraf ændret standardvilkårene for tilladelser til efterforskning efter råstoffer (med undtagelse af kulbrinter) i Grønland ved Tillæg nr. 3, herunder bilag 1, 2, 3, 4. Tillæg nr. 1 og nr. 2 er indeholdt i Ansøgningsprocedurer og standardvilkår af 25. juni 2013. Tillæg nr. 3 indgår endnu ikke i Ansøgningsprocedurer og standardvilkår af 25. juni 2013. Tillæg nr. 3 er et særskilt dokument, men skal stadig anses for at være gyldigt.

Tillæg nr. 3 til standardvilkår

Bilag 1 til Tillæg nr. 3

Bilag 2 til Tillæg nr. 3

Bilag 3 til Tillæg nr. 3

Bilag 4 til Tillæg nr. 3

Den 1. juni 2019 indførte Grønlands Selvstyre standardvilkår og modelgarantier for garantisætning.

Standardvilkår for garantier

Modelgaranti

Modelbilag til garanti

Reviderede ansøgningsprocedurer gælder for alle tilladelser, hvorimod evt. reviderede standardvilkår kun gælder for tilladelser meddelt efter sådan revidering.

Scroll til toppen