Sådan får du en tilladelse

Evaluering af
muligheder

Forundersøgelsestilladelse

 • For standardområder Nord-, Øst- og Vestgrønland
 • Uden eneret, og uden efterforskningsforpligtelser
 • Gælder i 5 år
 • Kan ikke forlænges

Efterforskningstilladelse

 • Nærmere angivne områder på min. 5 km2
 • Med eneret, med efterforskningsforpligtelser
 • Gælder i 5 år
 • Kan forlænges

Særlig efterforskningstilladelse

 • I Nord- og Østgrønland for områder >1000 km2
 • Med eneret, og med begrænsede efterforskningsforpligtelser

Udarbejdelse af
ansøgning

 

Påkrævet dokumentation:

 • økonomisk og teknisk formåen
 • registrering i CVR-registret (CVR-nr.)
 • kort og koordinater over de ansøgte områder (dog ikke for ansøgninger om forundersøgelsestilladelser).

Der betales et ansøgningsgebyr for alle ansøgninger:

 • Gebyr for forundersøgelsestilladelse: Kr. 3.000
 • Gebyr for ansøgninger om efterforskningstilladelser og særlige efterforskningstilladelser: Kr. 5.000

Indlevering af
ansøgning

Ansøg gennem vores online ansøgningsportal, eller send et ansøgningsskema pr. post eller e-mail. For yderligere oplysninger om ansøgninger, se under Ansøgninger.

Hvis der indsendes en ufuldstændig ansøgning, gøres ansøgeren opmærksom på dette. Råstofstyrelsen orienterer ansøgeren og anmoder om yderligere oplysninger.

Såfremt ansøgeren ikke inden 14 dage indleverer de yderligere oplysninger, som Råstofstyrelsen anmoder om, kan Råstofstyrelsen afvise ansøgningen, og et eventuelt betalt ansøgningsgebyr refunderes ikke.

Tilladelser meddeles normalt senest 3 måneder efter registrering af en fuldstændig ansøgning.

Efter
meddelelse…

Der betales et meddelelsesgebyr for alle tilladelser, hvor ansøgningsgebyrerne er fratrukket.

 • For forundersøgelsestilladelser: Kr. 21.900
 • For ansøgninger om efterforskningstilladelser og særlige efterforskningstilladelser: Kr. 31.300

Rettighedshavere til efterforskningstilladelser er årligt forpligtet til at afholde udgifter til efterforskningsaktiviteter, som beregnes på baggrund af tilladelsesområdets størrelse og tilladelsens meddelelsesdato.

For efterforskningstilladelser:

 • År 1-2: Kr. 1.660/km2 + kr. 166.000
 • År 3-5: Kr. 8.310/km2 + kr. 332.000

For særlige efterforskningstilladelser:

 • År 1-2: Kr. 831/km2 + kr. 166.000
 • År 3-5: Kr. 831/km2 + kr. 332.000

Disse vilkår, procedurer og retningslinjer er taget fra Ansøgningsprocedurer og standardvilkår for efterforskningstilladelser og forundersøgelsestilladelser i Grønland.

For nyeste information om eksisterende tilladelser, se venligst tilladelseskortet og vores online ansøgningsportal.

For kontaktoplysninger til rettighedshavere, se venligst Liste over rettighedshavere (listen er senest opdateret i marts 2021).

Scroll til toppen