Ansøgning om tilladelse

Hvad ansøger jeg om?

  • en ny tilladelse (forundersøgelses-, efterforsknings- og særlige efterforskningstilladelser)
  • forlængelse af en tilladelse tæt på udløb (gælder kun for efterforskningstilladelser)
  • en udvidelse eller reduktion af et eksisterende tilladelsesområde (efterforsknings- og særlige efterforskningstilladelser)
  • overdragelse af en eksisterende tilladelse (efterforsknings- og særlige efterforskningstilladelser)

Sådan søger du

Online ansøgningsportal

Vores online ansøgningsportal gør det muligt for ansøgere at følge deres ansøgninger og status på deres tilladelser.

Ansøgningsskemaer

Ansøgere kan udfylde Ansøgningsskema til tilladelse til efterforskning efter råstoffer og Ansøgningsskema til forundersøgelsestilladelser. Ansøgninger skal ligeledes angive koordinaterne for de ansøgte områder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Gælder dog ikke for ansøgninger om forundersøgelsestilladelser.

Der betales et ansøgningsgebyr for alle ansøgninger.

  • Gebyr for forundersøgelsestilladelse: Kr. 3.000
  • Gebyr for ansøgninger om efterforskningstilladelser og særlige efterforskningstilladelser: Kr. 5.000

Udfyld det relevante ansøgningsskema, og send det til mlsa@nanoq.gl.

Giv en kort beskrivelse af ansøgerens tekniske formåen. Ved angivelse af personer og CV’er skal ansøgningen indeholde ansættelsesvilkårene for hver sådan person.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde det reviderede årsregnskab og årsberetning.

Alle virksomheder, der ansøger om en tilladelse, skal være registreret i CVR-registret, se vejledning på Skattestyrelsens hjemmeside.

Se branchekoderne ved registrering.

Sagsbehandling og imødekommelse af ansøgninger

Hvis der indsendes en ufuldstændig ansøgning, gøres ansøgeren opmærksom på dette. Råstofstyrelsen orienterer ansøgeren og anmoder om yderligere oplysninger. Såfremt ansøgeren ikke inden 14 dage indleverer de yderligere oplysninger, som Råstofstyrelsen anmoder om, kan Råstofstyrelsen afvise ansøgningen, og ansøgningsgebyret refunderes ikke.

Tilladelser meddeles normalt senest 3 måneder efter registrering af en fuldstændig ansøgning.

Model efterforskningstilladelse

Model forundersøgelsestilladelse

Gebyrer og valutakurser

Scroll til toppen