Yderligere lempelse af de økonomiske efterforskningsforpligtelser samt forlængelse af tilladelsesperioden

Den 27. august 2020 godkendte Naalakkersuisut et oplæg, der omfatter to forhold. Første forhold vedrører, at de økonomiske efterforskningsforpligtelser for alle mineral efterforskningstilladelser udskydes med ét år. Det andet forhold indebærer, at tilladelsesperioden for alle efterforskningstilladelser forlænges med ét år.

Beslutningen kommer på baggrund af, at Mineralmyndigheden har fulgt den globale udvikling af COVID-19 tæt og været i tæt kontakt med mineralindustrien.

Godkendelsen er tiltænkt som en udvidelse af Naalakkersuisuts beslutning truffet den 2. april 2020.

Rettighedshavere til efterforskningstilladelser i Grønland er forpligtet til at udføre efterforskning og at afholde dette for et fastsat beløb. Det fastsatte beløb beregnes ud fra tilladelsens alder og arealmæssige størrelse. I den nuværende situation er det minimalt, hvad rettighedshaver i år 2020 vil være i stand til at opfylde af de økonomiske efterforskningsforpligtelser. Naalakkersuisuts beslutning truffet den 2. april 2020 omfattede ikke uopfyldte efterforskningsforpligtelser fra det forudgående år, som rettighedshavere skulle opfylde i år 2020. Denne nye godkendelse betyder at uopfyldte efterforskningsforpligtelser fra det forudgående år, som skulle opfyldes i år 2020, udskydes med ét år.

Forlængelse af tilladelsesperioden med ét år indebærer, at år 2020 udtages af tilladelsesperioden. Med andre ord, sættes år 2020 ”midlertidigt på pause”. I praksis medfører dette at alle efterforskningstilladelser forlænges med et år.

For yderligere oplysninger kontakt Råstofstyrelsens officielle e-mail [email protected].

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll til toppen