Midlertidig lempelse af efterforskningsforpligtigelser for 2020 til 0 kroner

Naalakkersuisut har godkendt en midlertidig nedjustering af efterforskningsforpligtigelser for alle mineral efterforskningstilladelser for 2020 til 0 kroner. Denne beslutning gælder for alle selskaber som er rettighedshaver til en efterforskningstilladelse med eneret (inklusive efterforskningstilladelser på særlige vilkår) uanset tilladelsens alder og er gældende for efterforskningsforpligtigelser i perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2020.

Nedjusteringen kommer på baggrund af at Mineralmyndigheden har fulgt den globale udvikling af COVID-19 situationen tæt og ser hvilke udfordringer det giver mineralindustrien. Ved at nedjustere efterforskningsforpligtigelserne for 2020, forsøger Mineralmyndigheden og Naalakkersuisut at hjælpe selskaber som udfører aktiviteter i Grønland med at fastholde projekter i denne udfordrende markedssituation.

Udover nedjustering af efterforskningsforpligtigelserne, arbejder Mineralmyndigheden på to andre afbødende initiativer, som skal hjælpe rettighedshavere til mineraltilladelser. Et af initiativerne er at udskyde rettighedshavernes forpligtigelse til at betale myndighedsbehandling for administration af efterforsknings- og udnyttelsestilladelser. Det andet initiativ er, midlertidigt, at tilbageføre, helt eller delvist, beløb som er stillet i sikkerhed til oprydning og miljømonitering. Disse initiativer er endnu ikke godkendt af Naalakkersuisut. Beslutning om disse initiativer forventes truffet den 19. april 2020.

Se venligst Råstofstyrelsens brev til alle rettighedshavere for mere information om lempelserne: Important information to all licensees (kun på engelsk)

Henvendelser om midlertidig lempelse af efterforskningsforpligtigelser samt andre initiativer kan sendes til Råstofstyrelsens e-mail: [email protected] eller relevant sagsbehandler.

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll til toppen